ЗАН

Манай ЗАН-д арга зүйч, эрхлэгч бүлгийн 5 багш, туслах багш  5 нийт 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй, ЗАН-ын ахлагчаар арга зүйч Д.Туул ажиллаж байна.Манай ЗАН үйл ажиллагаагаа 2017-02-08 нд  эхэлж, ЗАН-ын жилийн ажлын төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж мөрдөн ажиллаж байна. Цэцэрлэгийн... Дэлгэрэнгүй

Удирдлагын мэдээлэл

Эрхлэгч: Эрхлэгч Д.Отгонбаяр /99583913, 88583913/

Арга зүйч: Д.Туул /89033283/... Дэлгэрэнгүй

Эцэг эхийн булан

Эцэг эхийн булан... Дэлгэрэнгүй

Зөвлөгөө

зөвлөгөө... Дэлгэрэнгүй

ДОРНОД АЙМГИЙН ХЭРЛЭН СУМЫН 15-Р ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ДҮРЭМ

Цэцэрлэгийн дотоод журам нь цэцэрлэгийн багш, ажилтан нарт мөрдөгдөж тэдэнд үйлчлэх хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулах чухал баримт бичиг юм.Манай цэцэрлэг нь дотоод журамаа 2017-02-19 нд  хамт олны хурлаараа хэлэцэн баталж мөрдөн ажиллаж байна.... Дэлгэрэнгүй

Манай цэцэрлэгийн түүх

Тус цэцэрлэг нь 2017 оны 2-р сарын 8-нд ашиглалтанд орж  4-р багийн 150  хүүхдэд 25 багш ажиллагсадтайгаар СӨБ-ын үйлчилгээг үзүүлж байна.Эрхлэгч 1, арга зүйч 1, бүлгийн багш 5, бүлгийн туслах багш 5,нягтлан 1, нярав 1, тогооч 2, үйлчлэгч 1, манаач 4, галч 4 нийт 25 хүний... Дэлгэрэнгүй

Танилцуулга

Эрхэм зорилго

Хүүхдийн хэрэгцээг хангасан бодит амьдралын загвар  “Сэдэвт тоглоом”-ын  орчинг хамт олон, эцэг эхийн оролцоотойгоор  бүрдүүлэн амьдралын зөв дадал хэвшилтэй, эрүүл чийрэг, өөртөө итгэлтэй, өөдрөг сэтгэлтэй  хүүхдийг... Дэлгэрэнгүй