ДОРНОД АЙМГИЙН ХЭРЛЭН СУМЫН 15-Р ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ДҮРЭМ

Цэцэрлэгийн дотоод журам нь цэцэрлэгийн багш, ажилтан нарт мөрдөгдөж тэдэнд үйлчлэх хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулах чухал баримт бичиг юм.Манай цэцэрлэг нь дотоод журамаа 2017-02-19 нд  хамт олны хурлаараа хэлэцэн баталж мөрдөн ажиллаж байна.

 

Сэтгэгдэл