ЗАН

Манай ЗАН-д арга зүйч, эрхлэгч бүлгийн 5 багш, туслах багш  5 нийт 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй, ЗАН-ын ахлагчаар арга зүйч Д.Туул ажиллаж байна.Манай ЗАН үйл ажиллагаагаа 2017-02-08 нд  эхэлж, ЗАН-ын жилийн ажлын төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж мөрдөн ажиллаж байна. Цэцэрлэгийн багш нар нь 100% мэргэжлийн багшаар хангагдсан, тэргүүлэх зэрэгтэй багш-1, заах аргач зэрэгтэй багш-2 ажиллаж байна.

 

Сэтгэгдэл