Ангилал

ЗАН

Манай ЗАН-д арга зүйч, эрхлэгч бүлгийн 5 багш, туслах багш  5 нийт 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй, ЗАН-ын ахлагчаар арга зүйч Д.Туул ажиллаж байна.Манай ЗАН үйл ажиллагаагаа 2017-02-08 нд  эхэлж, ЗАН-ын жилийн ажлын төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж мөрдөн ажиллаж байна. Цэцэрлэгийн багш нар нь 100% мэргэжлийн багшаар хангагдсан, тэргүүлэх зэрэгтэй багш-1, заах аргач зэрэгтэй багш-2 ажиллаж байна.


Удирдлагын мэдээлэл

Эрхлэгч: Эрхлэгч Д.Отгонбаяр /99583913, 88583913/ Арга зүйч: Д.Туул /89033283/


ДОРНОД АЙМГИЙН ХЭРЛЭН СУМЫН 15-Р ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ДҮРЭМ

Цэцэрлэгийн дотоод журам нь цэцэрлэгийн багш, ажилтан нарт мөрдөгдөж тэдэнд үйлчлэх хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулах чухал баримт бичиг юм.Манай цэцэрлэг нь дотоод журамаа 2017-02-19 нд  хамт олны хурлаараа хэлэцэн баталж мөрдөн ажиллаж байна.


Манай цэцэрлэгийн түүх

Тус цэцэрлэг нь 2017 оны 2-р сарын 8-нд ашиглалтанд орж  4-р багийн 150  хүүхдэд 25 багш ажиллагсадтайгаар СӨБ-ын үйлчилгээг үзүүлж байна.Эрхлэгч 1, арга зүйч 1, бүлгийн багш 5, бүлгийн туслах багш 5,нягтлан 1, нярав 1, тогооч 2, үйлчлэгч 1, манаач 4, галч 4 нийт 25 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.


Танилцуулга

Эрхэм зорилго Хүүхдийн хэрэгцээг хангасан бодит амьдралын загвар  “Сэдэвт тоглоом”-ын  орчинг хамт олон, эцэг эхийн оролцоотойгоор  бүрдүүлэн амьдралын зөв дадал хэвшилтэй, эрүүл чийрэг, өөртөө итгэлтэй, өөдрөг сэтгэлтэй  хүүхдийг төлөвшүүлнэ. Уриа Хүүхдийн хөгжлийн өнөөдөртэй биш, харин маргааштай алхаагаа тааруулан алхацгаая. Танилцуулга Хэрлэн сумын 15-р цэцэрлэг нь  УИХ-ын гишүүн Н.Номтойбаяр, Аймгийн Засаг дарга М.Бадамсүрэн нарын санаачлагаар Япон улсын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар  4-р багийн нутаг дэвсгэрт 

Дэлгэрэнгүй